Ý nghĩa các trạng thái đèn báo là gì?

Trạng thái LED:

1)  Màu đỏ sáng: Bật nguồn.

2)  Nhấp nháy màu đỏ: Trạng thái cấu hình Airlink.

3)  Nhấp nháy màu xanh: Kết nối mạng.

4)  Màu xanh sáng: Mạng được kết nối thành công.

5)  Đèn nháy màu đỏ và màu xanh nhấp nháy: Nâng cấp hệ thống, không tắt nguồn.

Bài viết liên quan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial