Trường học

TRƯỜNG HỌC

Hiện nay tại các trường cao đẳng, đại học thì việc điểm danh sinh viên trên lớp vẫn đang là một cách để quản lí số lượng và đánh giá sinh viên trên lớp, tuy nhiên phương pháp này lại không mang lại nhiều hiệu quả khi tình trạng học hỗ, điểm danh hộ diễn ra phổ biến. Thêm nữa là việc điểm danh với một lớp mà số lượng sinh viên đông sẽ mất khá nhiều thời gian ảnh hưởng đến thời lượng giảng bài của giáo viên trên lớp. Việc ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào trường học sẽ góp phần làm chấm dứt tình trạng học hộ, thi hộ giúp giáo viên quản lý và đánh giá sinh viên một cách dễ dàng.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial