Ngân hàng

NGÂN HÀNG

Ngân hàng là một ngành đặc thù bởi tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với lượng giao dịch tiền mặt rất lớn chính vì vậy mức độ an ninh và tính chất nghiệp vụ luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Việc sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt sẽ giúp các ngân hàng xác nhận danh tính khách hàng, ưu tiên đối với các khách hàng VIP thông qua danh sách thông tin lưu trữ.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial