Làm thế nào để biết được thiết bị Magic Cube đã được cấu hình thành công?

Thiết bị sau khi được cấu hình thành công đèn chỉ thị sẽ báo ở trạng thái màu xanh.

Bài viết liên quan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial