Có thể thêm bao nhiêu thiết bị vào một bộ Zigbee Mini Hub?

Bạn có thể kết nối tối đa là 50 thiết bị.

Bài viết liên quan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial