Có phải thiết bị Magic Cube chỉ điều khiển được khi tôi ở nhà?

 Không! Bạn có thể điều khiển thiết bị  Magic Cube ở bất cứ đâu có kết nối mạng cho điện thoại thông minh.

Bài viết liên quan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial